اگر انتقاد یا پیشنهادی برای تیم فنی ما داشتید و یا هرگونه سوالی ، می‌توانید از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید و یا به info@persianpoll.ir ایمیل بزنید.