قرار دادن کد‌های HTML غیر مجاز می‌باشد و نادیده گرفته می‌شود.
برای نادیده گرفتن گزینه‌های دیگر، فیلدهای اضافی را خالی بگذارید.
اضافه کردن فیلد
 • اشتراک گذاری به کاربران اجازه می‌دهد تا نظرسنجی را به اشتراک بگذارند.
 • نه
 • بله
 • نمایش نتایج به کاربران اجازه می‌دهد تا نتایج را مشاهده کنند.
 • نه
 • بله
 • چند گزینه‌ای به کاربران اجازه می‌دهد تا بیش از یک گزینه انتخاب کنند.
 • نه
 • بله
 • رای‌های متعدد به کاربران اجازه می‌دهد تا بیش از یک بار رای دهند.
 • ارتقا

ساده

جعبه‌ای

درون خطی


قراردادن

سوال

  طراحی شده توسط سامانه نظرسنجی نظرآرا
  پی‌لینک | کوتاه‌ کننده لینک